Nieciecz - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Zegar

Logowanie

Kontakty

Administrator
zostaw wiadomość
Administrator Strony [11659590]
status Gadu-Gadu
Kapitan drużyny [8030582]
status Gadu-Gadu

Statystyki drużyny

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Sport.pl

Zczuba.tv

Regulamin Ligi

POWIATOWA LIGA PIŁKARSKICH SIÓDEMEK

(Powiat Sokołów Podlaski)

REGULAMIN ROZGRYWEK

2010 / 2011

1.      Do rozgrywek mogą przystąpić wszystkie amatorskie drużyny z terenu powiatu sokołowskiego (drużyny wiejskie, osiedlowe, zakładowe, szkolne). 
2.      Drużyny z poza powiatu sokołowskiego mogą uczestniczyć pod warunkiem zgody wszystkich drużyn grających w danej lidze. 
3.      Sezon 2010/2011 został podzielony na  I ligę (12 zespołów), oraz na II ligę (jedna  grupa - do 12 zgłoszeń  lub dwie grupy powyżej 12 zgłoszeń)
4.      Do rozgrywek mogą przystąpić drużyny, które spełnią wszystkie wymogi formalne. Termin dostarczenia dokumentów upływa z dniem 29.08.2010. (niedziela- ostatni turniej letni w Sterdyni).  Nie dostarczenie dokumentów w tym terminie, spowoduje że drużyna nie będzie ujęta w terminarzu.
5.      Terminarz będzie dostępny na stronie siodemkigokis.futbolowo.pl na 4-5 dni przed inauguracją rozgrywek. Planowany start ligi  to 6.09.2010
6.      Każda drużyna musi dostarczyć do organizatora: ,,Kartę zgłoszenia” (dane o drużynie) oraz ,,Listę zgłoszeniową” - musi być wypełniona w dwóch egzemplarzach, jeden zostaje u organizatora, drugi będzie obowiązkowy na każdym meczu do wypełnienia protokołu. 
7.      Rozgrywki I i II ligi będą prowadzone w systemie jesień- wiosna (mecz i rewanż), po zakończeniu sezonu z I ligi do II ligi spadają automatycznie dwie ostatnie drużyny, natomiast 9 i 10 drużyna rozegrają mecze barażowe z wiceliderami dwóch grup II ligi (w przypadku dwóch grup) lub z trzecią i czwarta drużyną II ligi ( w przypadku jednej grupy). W przypadku dwóch grup II ligi z 10 zespołem zagra wicelider tej grupy który osiągnie lepszy bilans punktowy, w przypadku różnej liczby drużyn w grupach do bilansu będą się zaliczały punkty z tyloma zespołami, ile jest w grupie o mniejszej liczbie drużyn. Gospodarzami meczów barażowych będą drużyny z I ligi.
8.     Drużyny mogą zgłosić dowolną liczbę zawodników, w meczu może wystąpić dwóch zawodników zrzeszonych. Jeżeli zawodnik wystąpi przynajmniej w jednym meczu ligowym w sezonie 2010/2011 w rozgrywkach OZPN w drużynie seniorskiej, uważany będzie jako zawodnik zrzeszony, bez względu na wiek.
9.     W przypadku zgłoszenia przez daną drużynę dwóch zespołów, dwóch zawodników w każdym meczu z pierwszego składu może występować w drugiej drużynie, podobnie dwóch zawodników z drugiego składu może występować w pierwszej drużynie. (pod warunkiem że dwie drużyny grają w innych  ligach) 
10.  
W czasie rundy jesiennej lub wiosennej zawodnik może występować tylko w jednej drużynie, niezależnie od ligi oraz od nazwy drużyny  (zmianę drużyny przez zawodnika należy zgłosić przed rozpoczęciem rundy jesiennej lub wiosennej), karą w tym przypadku będzie:
-         dla zawodnika – odsunięcie od dwóch spotkań swojej drużyny.
-         dla drużyny – przyznanie walkowera drużynie przeciwnej.
*  wyjątkiem jest możliwość gry w innej drużynie, gdy w trakcie sezonu do rozgrywek dochodzi nowa drużyna.
11. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek, zawodnicy tej drużyny nie mogą grać w innych zespołach do końca rundy w której zespół został wycofany.
12.  Udział w meczu zawodnika nie uprawnionego do gry (np. przekroczenie limitu zawodników zrzeszonych, podszywanie się pod inne nazwisko lub inne skutkuje automatycznym walkowerem oraz stratą kaucji w wysokości 50 zł.
13.  Każdy zawodnik powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna lub inny)
W przypadku wystąpienia wątpliwości co do tożsamości zawodnika, sędzia lub Kapitan drużyny przeciwnej ma prawo prosić o dokument tożsamości każdego zawodnika z drużyny przeciwnej. Weryfikacji dokumentu tożsamości można dokonać tylko przed meczem lub w przerwie meczu. W przypadku odmowy poddania się weryfikacji przez zawodnika, wówczas automatycznie drużyna przeciwna otrzymuje walkower, natomiast drużyna której zawodnik nie chciał się poddać weryfikacji ponosi konsekwencje takie jak przy grze nieuprawnionego zawodnika.
     W przypadku gdy zawodnik z różnych przyczyn nie ma przy sobie żadnego dokumentu, wówczas należy zrobić zdjęcie takiemu zawodnikowi, natomiast zawodnik który nie posiada żadnego dokumentu, musi przesłać do organizatora kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość.  
14.   Każda drużyna powinna posiadać wyznaczone miejsce rozgrywania spotkań jako gospodarz.
15.   Przed każdym spotkaniem drużyna ma obowiązek przygotować boisko do meczu
*       powinny być wyznaczone co najmniej linie dookoła boiska, linia środkowa oraz linie oznaczające pole karne,
*      powinna być skoszona trawa,
*   w przypadku braku oznaczenia boiska lub wysokiej trawy, sędzia meczu może nie dopuścić do rozegrania spotkania na takim boisku, wówczas gospodarze są zobowiązani do poprawy stanu boiska oraz do pokrycia kosztów przyjazdu Sędziego oraz drużyny przyjezdnej, następnie Rada Ligi ustali nowy termin rozegrania tego spotkania, jeżeli w kolejnym terminie stan boiska nie będzie się nadawał do gry, wówczas zostanie przyznany walkower dla drużyny przeciwnej.
16.  Przed rozpoczęciem każdego spotkania obowiązkowo sędzia meczu wraz z kapitanami drużyn wypełniają protokół (trzy kopie- dla gospodarzy, dla gości, dla organizatora) wpisują do protokołu składy drużyn, natomiast po zakończeniu meczu wpisują strzelców bramek, przy każdym nazwisku zawodnika który wystąpił w danym spotkaniu należy postawić literkę W,  sędzia opisuje uwagi dotyczące przebiegu spotkania (kary, złe zachowanie zawodników, widzów oraz kontuzje jakie ewentualnie miały miejsce) a następnie podpisuje protokół i przesyła do organizatorów.
    Protokoły można przekazywać do sędziów z GOKIS- u lub dostarczyć należy do organizatora na zebranie Ligi Siódemek.
    W przypadku składania protestów przez drużyny, podstawą do przyjęcia protestu będzie protokół z meczu. Bez protokołu z meczu protesty nie będą rozstrzygane.
   
Brak protokołu dostarczenia protokołu z meczu do organizatora lub nie przekazanie protokołu z meczu drużynie gości, to kara 20 zł. potrącona z kaucji
17.    W sezonie 2010/2011 organizatorzy wprowadzają nową formę sędziowania spotkań. Organizatorzy rozgrywek wprowadzają trzy warianty sędziowania:
a) pierwszy wariant – mecze sędziują przedstawiciele GOKIS-u – wówczas drużyna gospodarzy nie ponosi żadnych kosztów (jednej drużynie przypadnie średnio dwa spotkania w sezonie z sędzią z GOKIS-u.)
b) drugi wariant – drużyna wpłaca 150 zł na jedną rundę  (5 spotkań po 30 zł. podczas jednej rundy na opłatę sędziów), wówczas na mecze tych drużyn będą delegowani sędziowie wyznaczeni przez organizatora. 
c) trzeci wariant to drużyna nie wpłaca żadnej kwoty za sędziowanie, tylko musi sędziować sama 5 spotkań podczas każdej rundy wyznaczonych przez organizatora .
    Jeżeli drużyna wybiera wariant trzeci wówczas musi zgłosić do organizatora dwa lub trzy nazwiska osób z danej drużyny do sędziowania, żeby uniknąć przypadkowych osób sędziujących spotkania.
  
Za brak obsady sędziowskiej drużyna traci 30 zł kaucji. W przypadku drugiego wariantu, jeśli sędzia z różnych przyczyn nie dojedzie, wówczas zostaną zwrócone koszty sędziowania drużynie gospodarzy
18.  W sezonie 2010/2011 na wniosek przedstawicieli drużyn zostaje ponownie wprowadzona kaucja zwrotna w wysokości 100 zł., (większość drużyn posiada środki na kaucję z sezonu 2009/2010) Kaucję drużyna będzie traciła w przypadku oddania meczu walkowerem (każde spotkanie oddane walkowerem to strata kaucji 30 zł.),  brak protokołu z meczu (20 zł.), brak obsady sędziowskiej na meczu – trzeci wariant (30 zł),  brak protokołu z meczu (20 zł.), za grę nieuprawnionego zawodnika (50 zł.), brak przekazania informacji o wyniku składzie i strzelcach z meczu (10 zł.)  oraz w innych.
  
W przypadku gdy drużyna wyzeruje kaucję, wówczas zostaje zawieszona w rozgrywkach do momentu uregulowania zaległości, zawieszenie drużyny nie dotyczy w przypadku straty kaucji na skutek trzeciego walkowera wówczas drużyna zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek   
19.  W sezonie 2010/2011 będzie prowadzona ewidencja zawodników na podobnej zasadzie jak w sezonie 2009/2010, z tą różnicą że zgłoszenia nowego zawodnika można dokonać u organizatora po meczu, w który nowy zawodnik wystąpił, jednak taki zawodnik musi być wpisany na Listę zgłoszeniową i do protokołu  przed meczem, w trakcie spotkania nie można dokonywać wpisów nowych zawodników na Listę zgłoszeniową. W trakcie meczu można jedynie dopisać zawodników do protokołu ale tylko w przerwie meczu. Lista zgłoszeniowa zawodników oraz wypełniony protokół ze składami drużyn powinien być dostarczony do sędziego przed spotkaniem.
20.  Od sezonu 2010/2011 w rozgrywkach Powiatowej I ligi piłkarskich siódemek obowiązują jednolite koszulki piłkarskie z numerami. W trakcie meczu zawodnicy nie mogą zamieniać się koszulkami. W przypadku gry zawodnika w innej koszulce sędzia ma prawo nie dopuścić takiego zawodnika do gry. W przypadku braku jednolitych koszulek z numerami całej drużyny sędzia może nie dopuścić takiej drużyny do gry. Wówczas taka drużyna traci 50 zł. kaucji, następnie organizator wyznacza nowy termin rozegrania tego spotkania.   Przepis ten w sezonie 2010/2011 będzie respektowany w rozgrywkach I ligi. 
   
W miarę możliwości wszystkie drużyny II ligi również zobowiązane są do posiadania jednolitych strojów piłkarskich z numerami. 
21.   Drużyny mają obowiązek przed każdym spotkaniem wyjść na środek boiska, ustawić się w szeregu, a następnie przywitać się z kibicami, sędzią spotkania oraz drużyną przeciwną.
22. Do meczu drużyny wystawiają 7 zawodników (6 zawodników z pola + bramkarz). Obowiązują zmiany systemem hokejowym. Zmiany należy przeprowadzać w strefie środkowej boiska, gdy piłka nie jest w grze.
*  w przypadku gdy drużyna nie przeprowadza prawidłowo zmian, sędzia ma prawo przyznania
kary  2 min lub 5 min dowolnemu zawodnikowi, wyznaczonego przez kapitana drużyny nieprawidłowo przeprowadzającej zmiany.
* Drużyna nie może przystąpić do meczu jeśli nie posiada minimum 5 zawodników.
23. Mecze rozgrywane są względem obecnie obowiązujących przepisów PZPN, z wyjątkiem niżej wymienionych: 
-  za zagrania niezgodne z przepisami lub nie sportowe zachowanie zawodnik może zostać ukarany:      2 min, 5 min lub karą meczu,
·  kary 2 min i 5 min anuluje bramka zdobyta przez drużynę przeciwną,
·  kara meczu eliminuje zawodnika z następnego spotkania, kara może być zwiekszona przez Radę Ligi za złe zachowanie lub brutalną grę
·   czas gry 2x35 minut,
-  odległość podczas wykonywania rzutów wolnych wynosi 6 metrów,
·  rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów,
· nie obowiązuje przepis o spalonym,
-  na każdy mecz będzie wyznaczony sędzia, jeżeli po upływie 15 min. sędzia nie dojedzie na spotkanie, wówczas gospodarze wyznaczają sędziego do prowadzenia  meczu, wypełniają protokół z meczu oraz przesyłają go do organizatora.
24.   Każda drużyna będąca gospodarzem spotkania wyznacza dwie osoby do sędziowania spotkania na liniach bocznych.
25.  Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry wówczas, gdy zawodnik nie zachowuje się sportowo lub jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
26.  Przełożenie spotkania na inny termin musi być za zgodą drużyny przeciwnej oraz organizatora.Przełożenie spotkania na trzy dni przed meczem obciąża drużynę przekładającą 20zł z kaucji. Nowy termin rozegrania meczu musi być wyznaczony w ciągu dwóch tygodni od planowanego terminu, ale nie może być rozegrany po zakończeniu ostatniej kolejki spotkań rundy wiosennej.Nie rozegranie w tym terminie meczu  powoduje przyznanie walkowera dla drużyny, która przełożyła spotkanie. Przegranie trzech meczów walkowerem powoduje wykluczenie drużyny z rozgrywek. (Nie będą zaliczane walkowery techniczne np. walkower za grę nieuprawnionego zawodnika)
* Wszystkie wyniki drużyny wykluczonej zostają anulowane, jeśli rozegra ona mniej niż 50% spotkań, a jeżeli rozegra ona ich 50% lub więcej wyniki zostają utrzymane, zaś w meczach nierozegranych– zostaną przyznane walkowery dla drużyn  przeciwnych. Drużyna, która została wykluczona, sklasyfikowana zostaje na ostatnim miejscu. 
27.   Oczekiwanie na drużynę przeciwną od wyznaczonej godziny spotkania wynosi 15 minut. Po upływie tego terminu zostaje przyznany walkower.
28.  Po zakończeniu każdego spotkania, kapitan lub inny przedstawiciel każdej drużyny jest zobowiązany do przesłania wyniku meczu, wyniku do przerwy, strzelców bramek, skład oraz imię i nazwisko sędziego do prowadzącego rozgrywki  (numer telefonu 508267161). 
29.  W przypadku nie dostarczenia informacji z meczu do trzech dni od daty meczu wówczas drużyna traci kaucję w wysokości 10 zł.
30.  Wyniki, strzelcy oraz tabela rozgrywek będą publikowane w jednej z lokalnych gazet ,,Wieści sokołowskie”  oraz na www.siodemkigokis.futbolowo.pl
31. Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt.; remis– 1 pkt; porażka– 0 pkt.
32. O kolejności w tabeli decydują kolejno:
·        liczba zdobytych punktów,
·          mecz bezpośredni między zainteresowanymi drużynami, w przypadku większej  liczby drużyn mała tabela
-        bilans bramek ze wszystkich meczów,
·        większa liczba strzelonych bramek.
33. Mecze rozgrywane są w niedziele oraz ewentualnie w dni świąteczne.
34. W razie zaistniałych konfliktów o rozstrzygnięciu ich decyduje ,,Rada ligi” powołana na spotkaniu organizacyjnym. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów (> 50%); kworum stanowią 3 osoby.
35. Udział w rozgrywkach odbywa się na zasadzie dobrowolności. Organizator nie odpowiada za urazy powstałe na boisku.
36. Wszystkie drużyny mają obowiązek ubezpieczenia się, koszt ubezpieczenia wynosi 30 zł rocznie w LZS w Siedlcach, ubezpieczenie ważne jest rok kalendarzowy. Drużyna która nie  wniesie opłaty na ubezpieczenie nie może być dopuszczona do rozgrywek.  W przypadku zgłoszenia dwóch drużyn obowiązuje tylko jedna stawka ubezpieczenia.
37.
Wszystkie drużyny zobowiązane są do zachowania czystości i porządku na terenie boiska i szkoły do której ono należy.
38. Organizator zastrzega sobie zmiany regulaminu, w trakcie trwania rundy jesiennej lub wiosennej.
39. W przypadku zaistaniałych sytuacji nie objętych regulaminem głos decydujący ma Organizator rozgrywek.

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

ATS KowiesyNieciecz
ATS Kowiesy 0:16 Nieciecz
2015-06-21, 17:00:00
     
oceny zawodników »

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
JSPNT Sokołów Podlaski 3:0 Jabłonna Lacka
ATS Kowiesy 0:16 Nieciecz
GKS Ceranów 3:3 Kamianka
Sabnie 8:4 Skrzeszew
BTS Kobylany 14:6 ULKAR Karolew

Tabela ligowa

Inne rozgrywki » I liga
1. Nieciecz 54 bz
2. Sabnie 43 plus
3. BTS Kobylany 41 minus
4. Skrzeszew 31 plus
5. ULKAR Karolew 31 minus
6. GKS Ceranów 27 bz
7. THC Czarni Wrotnów 27 plus
8. ATS Kowiesy 24 plus
9. Kamianka 22 minus
10. JSPNT Sokołów Podlaski 22 bz
11. Jabłonna Lacka 0 bz

Losowa galeria

Nieciecz - ULKAR Karolew 1.5.11
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 50, wczoraj: 146
ogółem: 682 838

statystyki szczegółowe

Kalendarium

12

11-2019

wtorek

13

11-2019

środa

14

11-2019

czwartek

15

11-2019

piątek

16

11-2019

sobota

17

11-2019

niedziela

18

11-2019

pon.

Klikaj Codziennie !!!

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone
www.Pajacyk.pl

www.okruszek.org.pl

www.polskieserce.pl Pomóż zbudować Polskie Sztuczne Serce

 
 

Wyszukiwarka